Protokoll fra årsmøtet 2019

Vedlagt fil fra årsmøtet

Protokoll fra årsmøte i Strand Kajakk-Klubb.

Årsmøtet ble avholdt 25.februar i klubbens lokaler Sarbuvollveien 25 B.

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart av årsmøtet som styret anså for stemmeberettigete.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 25.

Enstemmig vedtatt

Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Enstemmig vedtatt

Sak 3 Valg av dirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

Styret foreslo William Juul som dirigent og Sindre Kumle Berg som referent.

Styret foreslo Morten Sjursen og Siv Utne til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul

Vedtak: Årsmøtet valgte William Juul som dirigent, Sindre Kumle Berg som referent

Vedtak: Årsmøtet valgte Morten Sjursen og Siv Utne til å underskrive protokollen.

Enstemmig vedtatt

Sak 4 Behandling av idrettslagets årsberetning

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken:

  • William Juul (Administrativt)
  • Arne B. Sletsjøe (Sportslig)

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.

Enstemmig vedtatt

Sak 5 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Bjørn Inge Tønnesen & Martin Traaseth.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.

Enstemming godkjent

Notert: Oppfølgingssak til styret om forsikringer av klubbens medlemmer.

Revisor godkjenner regnskapet, men kommenterer bruk av balanseposter.

Sak 6 Forslag og saker

IA

Sak 7 Fastsette medlemskontingent

Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul og Bjørn Inge Tønnessen

Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingenter:

  • Barnemedlemsskap 0-10: 0
  • Barnemedlemsskap fra 10-14: 1 500 Ikke båtplass
  • Junior medlemskap fra 15-23: 2 500 Nye brygger, tilsvarende området
  • Standard medlemskap: 2 800
  • Standard medlemskap med uteplass: 2 400
  • Familiemedlemsskap: 7 200
  • Enstemmig vedtatt

Sak 8 Vedta idrettslagets budsjett

Styret fremla forslag til budsjett for vedtak av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Bjørn Inge Tønnesen.

Vedtak: Årsmøtet vedtok styrets forslag til budsjett.

Enstemmig vedtatt

Kommentar: Gi rette økonomiske incentiver og meddele klare forventinger til alle trenere som påtar seg ansvar med den hensikt å gjøre SKK til en bedre konkurranseklubb.

Sak 9 Valg

9.1 Valg av styreleder og nestleder

Valgkomiteen foreslo William Juul som styreleder og foreslo Ingeborg Rasmussen som nestleder.

Følgende hadde ordet i saken: Gunnar Berg.

Vedtak: Årsmøtet valgte William Juul som styreleder og Ingeborg Rasmussen som nestleder.

Enstemmig vedtatt

9.2 Valg av øvrige styremedlemmer:

Valgkomiteen foreslo Sindre Kumle Berg og Bjørn Inge Tønnessen som styremedlemmer.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul.

Vedtak: Sindre Kumle Berg og Bjørn Inge Tønnessen ble valgt til styremedlemmer.

Enstemmig vedtatt

9.3 Valg av varamedlemmer:

Valgkomiteen foreslo Frøydis Espedal som varamedlemmer til styret.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul.

Vedtak: Frøydis Espedal ble valgt til varamedlemmer.

Enstemmig vedtatt

9.4 Valg av revisorer

Valgkomiteen foreslo Martin Traaseth som revisor.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul

Vedtak: Årsmøtet valgte Martin Traaseth som revisor.

Enstemmig vedtatt

9.5 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett

Styret foreslo Ingeborg Rasmussen til å representere idrettslaget i styret for VM 2020. Videre ba styre om fullmakt til å utnevne opptil 3 personer til padletinget.

Følgende hadde ordet i saken: Willam Juul

Vedtak: Årsmøtet valgte Ingeborg Rasmussen til å representere idrettslaget i styret VM 2020 på de ting eller møter som avholdes. Styret gis fullmakt til å utnevne opptil 3 personer til padletinget.

9.6 Valg av leder og medlemmer i valgkomiteen

Styret foreslo Gunnar Berg som leder i valgkomiteen og Mathias Hamar og Kristin Johansen som medlemmer i valgkomiteen.

Følgende hadde ordet i saken: William Juul

Vedtak: Gunnar Berg ble valgt som leder i valgkomiteen. Mathias Hamar og Kristin Johansen ble valgt som medlemmer i valgkomiteen.

Enstemmig vedtatt

Årsmøte dokumenter 2019

På linken under finner dere alle dokumenter til årsmøtet som avholdes den 25.februar kl 19 i klubbens andre etasje.

TRYKK HER

Kajakker til folket!

Kajakker til folket!

Gjennom et satsningsprosjekt finansiert av Gjensidigestiftelsen får vi realisert et prosjekt vi lenge har drømt om! Målet med den omfattende investeringen i utstyr er å skape et godt og rimelig alternativ for alle som vil ha tilgang til sjøen. Denne leveransen fokuserte litt ekstra på barn og unge. Samtidig har vi oppgradert båtparken med kajakker tilpasset tur og mosjon for voksne og eldre tidligere i 2018.

Deling er fremtiden, det er ikke behov for at alle skal ha en kajakk liggende i hagen. Ved å bli medlem hos oss får du tilgang til kajakker, årer og vest når du måtte ønske. Du slipper transporten av kajakken på taket av bilen for å padle, den ligger klar rett ved vannet omgitt av flotte turmuligheter.

Beskrivelse av prosjektet og klubben:

Strand KK ønsker å legge tilrette for et så bredt padlemiljø som mulig for konkurranse, tur og mosjonist padlere i alle aldre. Hovedsatsingen er likevel på konkurransepadling med spesiell vekt på utvikling av yngre utøvere. For en kajakk-klubb betyr dette et vidt spenn i fokus og i båt-typer. Fra stødige kurs-kajakker til den aller smaleste og raskeste konkurranse-kajakk har klubben et assortement tilgjengelig for ethvert medlem. For oss er det viktig at de som ønsker friluftsliv, rekreasjon og forbedret helse skal kunne finne sin type kajakk og et miljø hos oss, på lik linje med barn og unge som har ambisjoner om å møte venner, trene og mestre nye utfordringer hver gang.

Dette er listen:

11 Nye caostline

5 Nye Nelo Viper 55

5 Nye Nelo Barnebåter

4 Nye Nelo Classic racer

2 Nye Nelo Viper 46

1 Ny Nelo k2 racer

Vi retter en stor takk til Gjensidigestiftelsen!Copenhagen Spring Regatta 2018

Årets første stvene er vel gjennomført i København, med gode resultater til Strand padlerne! Vi gleder oss til å følge gjengen gjennom Norgescupen som starter i Tysvær helgen 12-13 mai.

Helgens resultater:

Senior Dame:
Anna Nr 3 i A-finale,
Elisabeth Nr 5 i B-finale og Ella Nr 8 i B-finale
Junior Dame:
Thea Nr 7 i A-finale
Junior Herre:
Gunnar Nr 5 i A-finale og Even Nr 3 i B-finale

K2 1000m
Senior Herre:
Fridtjof og Daniel Salbu (Fana) Nr 8
Senior Dame:
Anna og Ella Nr 1
Junior Herre:
Gunnar og Vetle (BKK) Nr 5

Junior Herrer K1 500m
Gunnar Nr 5 i A-finale, Even Nr 3 i B-finale
Junior Herre K4 500m
Even, Gunnar, Marcus (Bkk), Lasse (Njørd) Nr 1 i A-finale
Junior Dame K1 500m
Thea Nr 2 i B-finalen
Junior Dame K2 500
Thea og Linn Sofie (Njørd) Nr 8
Junior Dame K4 500
Thea, Elise, Linn Sofie, Marte Nr 3
Senior Herre K1 500 m
Morten Nr 7 i B-finalen
Senior Dame K1 500m
Anna Nr 2 i B-finalen
Senior Dame K2 500m
Anna og Maria (Bkk) Nr 4 i A-finalen
Ella og Kristiane (Flekkefjord) Nr 3 i B-finalen
Ida og Amalie (Flekkefjord) Nr 6 i B-finalen
Elisabeth og Camilla (Flekkefjord) Nr 8 i B-finalen
Senior Dame K4 500m
Ella, Camilla, Kristiane, Selma Nr 4
Anna, Amalie, Elisabeth, Maria Nr 5

Oppstart turgruppe

Torsdag 26.4 kl 19.00 blir det turpadling

Ta på godt med klær og møt opp, dette har vi gledet oss lenge til!

Info på facebook

God tur!