Training

Treningsgrupper

Aktiviteten i de organiserte treningsgruppene er under COVID-19 pandemien tilpasset i henhold til gjeldende råd fra FHI og NIF.

Under er en oversikt over de ulike treningsgruppene for aldersbestemte klasser. Inndeling av gruppene tar utgangspunkt i alder, men tilpasses også i forhold til ferdigheter, erfaring og sosiale relasjoner. Målet er at alle de aktive padlerne i klubben skal ha et trivelig og sosialt treningsmiljø som er tilrettelagt for god sportslig utvikling.

Nybegynner:

Oppstart for nybegynnerparti er planlagt 19. mai. For påmelding til nybegynner trening send mail til skkmedlem@hotmail.com

11-13 år

Treninger: mandag og onsdag kl 18-19:15

Trenere: Even Sevaldsen og Thea Røsten

13-15 år

Fellestrening onsdag kl 17. I tillegg møtes gruppen flere ganger i uken for gjennomføring av dagens økt i henhold til felles treningsprogram.

Trener: Ida Sjursen

Junior

Gruppen møtes 1-2 ganger daglig for gjennomføring av treningsprogrammet.

Trener: Mathias Hamar

Senior

Klubbens aktive seniorpadlere følger individuelt tilrettelagte treningsprogrammer.

May 7, 2020