Årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte i Strand KK onsdag 25. feb. 2015 kl. 19.00

I samsvar med §6 i Strand Kajakk-Klubbs vedtekter er alle medlemmer innkalt til til Årsmøte. 

Dagsorden:

  • Sak 1: Godkjenning av innkalling og årsmøterepresentanter.
  • Sak 2: Godkjenning av dagsorden.
  • Sak 3: Årsberetning 2014.
  • Sak 4: Regnskap 2014 med revisjonsberetning.
  • Sak 5: Budget 2015.
  • Sak 6: Behandling av Strand KK's vedtekter i henhold til NIF's lovnorm 
  • Sak 7: Behandling av innkomne forslag. Frist for innlevering av forslag er onsdag 18. februar 2015. Forslag sendes pr. epost til skkmedlem@hotmail.com.
  • Sak 8: Valg. Frist for å foreslå kandidater til styret er satt til onsdag 18. februar 2015. Kontakt valgkomiteens leder Jan Traaseth på tlf 901 73 014. 


Styret oppfordrer medlemmene til å delta på årsmøtet dette er en en fin anledning til å få informasjon om klubbens styre og stell og å gi tilbakemelding på det man måtte være opptatt av. For å være stemmeberettiget må man ha betalt årskontingent for 2015. 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen Styret i SKK