Nytt styre i SKK

Årsmøte i SKK er avholdt og nytt styre innstilt:

William Juul ble valgt inn som ny styreformann og Ingeborg Rasmussen ble valgt som nestleder. Bjørg Inge Tønnesen, Sindre Berg, Karen Zaborowski er ordinære styremdlem, Clive Jones og Frøydis Espeland er varamedlemmer.

Vi takket av Kristin Johansen, Asbjørn Bakken og Siv Utne. Kristin Johansen gikk inn i ny valgkomite sammen med Gunnar Berg.

Styre avholder sitt første møte allerde førstkommende onsdag 5 april.