Støtte til treningsutstyr for barn og unge

Vi har blitt tildelt 16.000 kr av Danske Bank.

Tildelingen av de 16.000 kr gjør at vi kan gå til innkjøp av utstyr som er bedre tilpasset unge. Dette betyr at vi skal kjøpe en spesial lagd maskin for å styrke padletaket, veldig like "bråsterk" som mange skiløpere er kjent med.