Kontaktpersoner

Alle henvendelser til klubben bes sendt til e-post skkmedlem@hotmail.com. Vi forsøker å svare så raskt som mulig. Vi ber om forståelse for at vi ikke oppgir våre private mobilnummer.

FUNKSJON NAVN

Stryeleder William Juul

Nestleder . Ingeborg Rasmussen

Økonomiansvarlig Bjørn-Inge Tønnesen .

Styremedlem/ web Karen Zaborowski

Styremedlem/sportsligutvalg Sindre Berg

Styremedlem / sprotsligutvalg Mira Verås Larsen

Varamedlem Frøydis Espedal

Ungdomsrepresentant Elisabeth Bjørgan

Ungdomsrepresentant . Fridtjof Falk

30.01.2018