Organisasjonsdata

Besøksadresse: Sarbuvollvn. 25
Åpningstider sommer: Ingen fast, men det er alltid behjelpelige personer på brygga.
Telefon: 91199175
E-post: skkmedlem@hotmail.com
Facebook: Strand Kajakk-Klubb

30.01.2015