Båtplasser

 

Det er til enhver tid meget stor etterspørsel etter å få tildelt innendørs båtplass, men vi har dessverre liten kapasitet og har i øyeblikket ingen løsning i sikte med tanke på å utvide denne kapasiteten. De fleste av båtplassene innendørs har kun plass til racerkajakker og lette treningskajakker. Vi har plass til å ta i mot noen kajakker i disse kategoriene, og aktive barn og ungdom vil bli prioritert plass.

Hver forsommer foretar vi en revisjon av båtplassregisteret. Noen plasser blir av ulike grunner fristilt og etter eventuelle oppgraderinger av båtstativene kan det bli aktuelt med rokkeringer. Det er viktig at alle forstår at det er klubben som eier båtplassene og at det er styret som på vegne av klubben forestår tildeling av båtplasser og om nødvendig vil foreta justeringer av tidligere tildelinger. I den forbindelse kan vi opplyse om følgende:

1. Kun medlemmer kan tildeles båtplass. Klubben leier med andre ord ikke ut båtplass til dem som trenger lagringsplass eller forøvrig ikke tenker seg at de kommer til å bruke fasilitetene på klubben.

2. Vi vil normalt tildele havkajakker og andre robuste båter plass i utestativene. De mest aktive medlemmene (også turpadlere) som trener ofte og som har skjøre båter blir prioritert for tildeling av båtplasser inne.

3. Medlemmer med fysisk handikap eller som av andre grunner har problemer med å få båten sin inn og ut på brygga skal spesielt hensyntas ved tildeling av båtplass.

4. Forøvrig søker vi å få til et rettferdig tildeling av nye båtplasser basert på ansiennitet.

Nøl ikke med å ta kontakt om det er forhold vi ikke har lykkes å ta tilstrekkelig hensyn til. Vi takker alle for deres tålmodighet.

HUSK! Alle skal merke kajakken sin med NAVN og TELEFONNR. Dette er nødvendig for at vi skal kunne kontakte hver enkelt ved endringer i tildeling av båtplasser. Umerkede båter vil bli solgt/destruert ved slutten av sesongen, og pengene vil tilfalle klubben.

Mvh Styret