Klubbåter - bruk/lån

Klubbkajakker ligger i "kajakklageret" nede på flytebrygga. Årer og vester er innerst i båthall 2. Sørg for at utstyr blir satt pent på plass igjen etter bruk, og hjelp til å holde orden.

 

Følgende regler må følges når man benytter seg av klubbens båter. Disse reglene er til for å sørge for at båtene holder seg lenger og at flest mulig kan benytte seg av dem.

1. Klubbåtene skal kun benyttes av medlemmer i Strand Kajakk-Klubb

2. Klubbåtene benyttes under eget ansvar

3. Før bruk:

-Sjekk at kajakken er i orden

-Når kajakken skal legges på bryggen så skal ALLTID roret legges utenfor bryggekanten. Kajakkens vekt skal aldri hvile på roret.  Dette gjelder alle kajakker

  • - Husk redningsvest

4. Under bruk:

-Klubbåtene skal ikke tas i land

- Vis sjøvett. Pass spesielt på hurtiggående båter. Bruk synlig tøy og hold utenom de mest trafikkerte ledene. Ta hensyn til været og vanntemperatur

5. Etter bruk:

-Når kajakken skal legges på bryggen så skal ALLTID roret legges utenfor bryggekanten. Kajakkens vekt skal aldri hvile på roret. Kajakkene skal alltid skyves inn i hyllen med front (baug) først. Dette gjelder alle kajakker

-Tøm eventuelt vann ut av kajakken før den legges på brygge/stativ. Veltet kajakk MÅ tømmes mens den ligger på vannet. Ikke trekk kajakk med vann i opp på brygga. Da vil det bli brist i struktur og skjøter.

-Skyll av kajakken

-Sett kajakken inn i stativet med roret ut mot havet. Kajakken skal ikke hvile på roret.

-Dersom kajakken har blitt skadet så skal den legges på båtstativet nærmest verkstedet på vestsiden av klubben (stålstativ). Meld i fra om skaden ved å legge lapp i den røde boksen i båthall 2, oppgi nummer på båten og hva som er skade.

- Loggfør ferden din på iPad i båthall 2.


Ha en fin tur!