Treningsrommet

Treningsrommet til Strand Kajakklubb er kun tilgjengelig for medlemmer som har fylt 25 år med mindre annet er særskilt avtalt med styret. All trening foregår på eget ansvar og risiko.

Vinterstid:
Mellom kl 16.00 og 20.00 på hverdager er treningsrommet fullt av aktive og det anbefales å trene utenom disse tidene.