LEDIGE STILLINGER

Publisert av Bjørn Are Øritsland den 23.10.23. Oppdatert 13.12.23.

Strand kajakklubb trenger ny daglig leder samt en aktivitetskoordinator. Den rette kandidaten kan bli vurdert opp mot begge stillingene og vi vil også vurdere å se på dette som én stilling. Vær tydelig i søknaden om du ønsker å bli vurdert opp mot begge stillinger og om du i tilfelle ønsker en kombinert stilling.

 

Daglig leder

 

Strand Kajakklubb (SKK) er et idrettslag med ca 500 medlemmer. Vi har aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer. Vi driver med konkurranseidrett i grenen flattvann (sprint og maraton) samt mosjons- og turpadling. Vår visjon er å være Norges beste kajakk-klubb.

 

Strand Kajakklubb holder til i Sarbuvollveien 25 på Høvik, og har klubblokaler som omfatter kontor, garderober, styrkerom, treningsrom, båthaller, bryggeanlegg m.m.

 

Vi søker en daglig leder som kan sørge for god drift og utvikling av klubben, både sportslig og økonomisk. Arbeidsomfanget er stipulert til  ca 25% stilling. Det er viktig at daglig leder arbeider for at klubbens sportslige mål kan nås, samt bidra til å ta vare på og videreutvikle klubbens kultur. Vedkommende skal være ansvarlig for oppfølging av  klubbens økonomi. Daglig leder skal yte god service til klubbens medlemmer og aktivitetsgrupper, og ha god kontakt med Norges Padleforbund, Viken Idrettskrets, Bærum Kommune og våre samarbeidspartnere. Stillingen omfatter lederansvar overfor klubbens øvrige ansatte samt diverse praktisk arbeid på klubben. Daglig leder må også påregne administrative og praktiske oppgaver i forbindelse med stevner.

 

Vi søker en engasjert person med gode organisatoriske evner, samarbeidsegenskaper, evne til gjennomføring og som har kjennskap til norsk idrett og organisasjonsliv. Det forventes god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, kunnskap om økonomistyring, samt evne til å skape gode økonomiske rammer for et levende aktivitetsmiljø.

 

Strand Kajakklubb legger vekt på et godt klubbmiljø hvor alle skal trives. Vi søker en person som er synlig i miljøet på klubben, og som kan bidra til å utvikle klubben i tråd med vår visjon og våre mål. Daglig leder rapporterer til klubbens styre.

 

Vi søker en person som fortrinnsvis kan tiltre fra desember 2023 eller etter avtale. Arbeidsomfanget er stipulert til ca 25% stilling. Lønn etter avtale.

 

Erfaring fra konkurransepadling er en fordel, men ikke et krav.

 

For spørsmål: Kontakt styreleder William Juul, 957 93 253

Søknad sendes: styreleder@skk.no og merkes “søknad daglig leder”

Søknadsfrist: 

 

 

Aktivitetskoordinator

 

Strand Kajakklubb (SKK) er et idrettslag med ca 500 medlemmer. Vi har aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer. Vi driver med konkurranseidrett i grenen flattvann (sprint og maraton) samt mosjons- og turpadling. Vår visjon er å være Norges beste kajakk-klubb.

 

Strand Kajakklubb holder til i Sarbuvollveien 25 på Høvik.

 

Vi søker en aktivitetskoordinator som kan ta ansvar for vår eksterne kursvirksomhet, kursing av medlemmer, bidrar i ansettelsen av trenere og oppfølgingen av disse, koordinere aktiviteter mellom treningsgrupper samt informere foreldre og utøvere. Aktivitetskoordinator vil være et bindeledd mellom trenere, utøvere, foreldre og daglig leder/styret. Vi har et uttalt mål om å øke antall utøvere i treningsgruppene våre samt legge til rette for økt antall voksne medlemmer. Vi tenker at aktivitetskoordinatoren vil spille en nøkkelrolle i denne satsningen.

 

Vår eksterne kursvirksomhet er organisert i en enhet som heter Kajaktiv. Overskuddet fra Kajaktiv er med på å finansiere klubbens toppidrettssatning. Kajaktiv arrangerer kurs for bedrifter og privatpersoner fra midten av april og ut september. Datoene vil variere litt fra år til år basert på værforholdene. I løpet av en vanlig sesong vil det totalt vanligvis være snakk om mellom 25 og 35 kurs.

 

Aktivitetskoordinator vil måtte påregne noe oppsøkende salg samt følge opp og besvare henvendelser fra bedrifter, privatpersoner og skoler. Personen vil også ha det overordnede ansvar for gjennomføringen av kursene og oppfølging av kursholderne.

 

Aktivitetskoordinator vil rapportere til klubbens daglige leder, samt møte i sportslig utvalg.

 

Vi søker en person som kan tiltre i god tid før neste sesong. Arbeidsomfanget er stipulert opp til ca 25% stilling, med klart størst aktivitet i sommerhalvåret. Med økt aktivitet og medlemsmasse kan det være naturlig å gradvis øke stillingsprosenten.

 

For spørsmål: Kontakt styreleder William Juul, 957 93 253

Søknad sendes: styreleder@skk.no og merkes “søknad aktivitetsleder”

Søknadsfrist: