Ny Aktivitetsleder og endring i administrasjon

Styret har ansatt Bjørn Smedsrud Edstrøm som ny Aktivitetsleder i klubben. I tillegg til at han tar over driften av klubbens kursvirksomhet etter Syver Borge Saksvik, så vil Bjørn også drive markedsføring samt opplæring av kursholdere. Han vil også samarbeide med trenerne, betjene klubbens epost, videresende til styret og følge opp henvendelser fra medlemmer og ta imot nye medlemmer. Vi takker Syver for innsatsen, og ønsker Bjørn lykke til.


Andrew Sheriff fortsetter som vedlikeholdsansvarlig, og vil i tillegg overta båthallregisteret.


Bjørn Are Øritsland fratrer som Daglig leder fra nyttår. Daglig leders oppgaver vil for en prøveperiode bli fordelt mellom Styrets leder, Kasserer, Aktivitetsleder og øvrige styremedlemmer. Henvendelser til klubben gjøres, som tidligere, til post@skk.no.