Årsmøte blir avholdt i mars måned. Egen innkalling blir sendt.