Referat Årsmøte

Referat fra årsmøte i Strand Kajakk Klubb

 

Sted: Sarbuvollveien 25, 25.02.2015

Fremmøtte:

 

21 hvorav 20 stemmeberettiget

Sak 1. Åpning, godkjenning og konstituering.

  • Gunnar Berg ønsket velkommen til årsmøte.
  • Gunnar Berg ble valgt til møteleder, referent Morten Minde og underskrift av protokoll William Juul og Mathias Hamar
  • Innkalling ble godkjent.
  • Saksliste ble godkjent. 

 

Sak 2. Årsberetning 2014

Gunnar Berg gjennomgikk årsberetningen. Ingen kommentarer.

 

Årsberetning ble godkjent.

 

Sak 3. Regnskap 2014

Gunnar Berg gjennomgikk regnskap 2014. Det innkom ingen kommentarer på regnskap 2014. Regnskap 2014 ble godkjent.

 

Sak 4. Budsjett 2015

Gunnar Berg gjennomgikk budsjett 2015.

Diskusjon: I hvilken grad har styret handlingsrom til å starte større vedlikeholdsarbeider? Kommentarer: Årsmøtet ønsker at klubben skal budsjettere med sanering av garderober, bytting av vinduer, dører og låser. Videre skal aldrende tak undersøkes.

 

Budsjett ble godkjent med følgende endringer:

-200 000kr settes av til oppgradering/sanering av bygg

-Styret skal undersøke mulighetene for ENØK tiltak

 

Sak 5. Innkomne saker

  • Styret kommer med forslag om å utvide styret med ett varamedlem. Forslaget ble godkjent.
  • Styret ønsker fullmakt fra årsmøte til å fornye vedtektene etter NIF`s lovnorm, slik at denne blir tilsvarende som hos andreidrettslag. Forslaget ble godkjent, med ønske om at styret skal legge inn to ønsker ved opphør:

-Fem personer kan drive klubben videre om det skulle være ønske om oppløsning

-Ved oppløsning skal eventuelle overskytendemidler doneres til NPF

 

Sak 6. Valg av nytt styre

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Strand Kajakk Klubb for perioden februar 2015 til mars 2017.

· Styre gis anledning til å konstituere seg selv ved første anledning:

· Ingeborg Rasmussen (Nestleder) velges for 1 år

· Clive Jones (styremedlem) velges for 1 år

· Karen Zaborowski (styremedlem) velges for 1 år

· Ole Andreas Isdahl (styremedlem) velges for 1 år

· Siv Utne(styremedlem) velges for 2 år

· Bjørn Inge Tønnesen (styremedlem) Velges for 2 år

· Asbjørn Bakken (styremedlem) velges for 2 år

· Kristin Johansen (varamedlem) velges for ett år

· Magnus Hamar (Ungdomsrepresentant) velges for ett år

 Foreslåtte kandidater ble valgt.

 

Årsmøte foreslo:

Valgkomite, Gunnar berg og Stine Sem velges for ett år

Revisor, Leif Bruaas velges for ett år

 

Foreslåtte kandidater ble valgt.

 

-Årsmøte hevet-


Rapport fra Påskesamling

Påskesamling i flekkefjord 2015

 

Da var årets høydepunkt vel overstått. Påskesamlingen i Flekkefjord er noe både små og store padlere gleder seg enormt til. Vi har hatt to økter hver dag, som oftest padling med flotte forhold. Det har vært vindstille og sol de fleste dagene. Det er fint å kunne padle med flere på samme alder og få målt opp konkurransen før stevnene.

I mellom treningene er det mye som foregår. Noen ser på film, andre spiller kort, og noen skyter med luftgevær. Det er i hvert fall aldri stille på Strandrommet, enten om det er dårlige tapere/vinnere i kortspill, eller om det er folk som lekeslåss. En shoppingtur i byen er et must, jeg kan ikke snakke for guttene, men det er i hvert fall slik for jentene. Den årlige kakaoturen til Kaffebørsen hører også med for Strandpadlerne. Å sitte ute i sola i den vakre lille sørlandsbyen er rett og slett idyllisk.

På mandag kom ukas høydepunkt, nemlig Grisen, som er et løp på cirka 2,5 km. Strand hadde selvfølgelig mange gode resultater. Vi hadde tre klassevinnere: Anna Sletsjøe i junior damer, Karl Anders Sletsjøe i senior herrer og Ella Jones is ungdom damer. Søskenparet Sletsjøe vant også beste dame og herre rundt grisen. Både Gunnar Nydal Eide og Even Sevaldsen var langt oppe i tet i ungdom herrer, og Christoffer Juul i gutter 14, Ida Sjursen kom på andre plass i ungdom damer, og Lars Wiik kom på andre i senior herrer.

Det har også vært arrangert svømmestafett hvor laget med Ida Sjursen, Elisabeth Bjørgan, Lars Wiik og Karl Anders Sletsjøe etter en enorm innsats kom på fjerde plass.

Nå er samlingen dessverre over, og vi teller at det kun er 347 dager igjen til neste gang.

 

Ella Jones

Dugnad 25 april kl 10.00

Årets første dugnad avholdes lørdag 25 april kl 10.00 Oppmøte på brygga og så fordeler vi arbeidsoppgavene der! Vi kan friste med kaffe og vafler når vi er ferdige! Velkommen!


Turgruppe

Vi starter opp med turgruppe på mandager 18.30 og lørdager 10.00, oppmøte på brygga. Turgruppen er for alle som ønsker noen å padle sammen med, uavhenging av ambisjonsnivå. Du må kunne padle og for å kunne låne kajakk av oss, må du være SKK medlem.

Vi padler forskjellige turer etter vær og vindforhold. Kom gjerne med turforslag i facebookgruppen vår. Den finner du her

Kode bytte

Vi har byttet kode på låsene våre, ta kontakt på epost dersom du ikke har mottatt denne på sms.

skkmedlem@hotmail.com

Ny formann

Klubben har etter 10 år under ledelse av Gunnar Berg fått en ny og tilsvarende engasjert formann. 

Gjennom flere år har "OA", padlet og mosjonert i kajakken. De siste årene har han vært engasjert i klubben gjennom styret og sønn. Han ønsker spre padleglede i alle klubbens medlemmer å øke aktiviteten for barn og unge, samt turpadlere. Dette skal vi få til gjennom aktive turgrupper, gode trenere og beholde det gode miljøet i klubben.